BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

Ana Sayfa / BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştırılmıştır.
Yasalaşan BES Otomatik katılım uygulaması, işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulamadır. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır ve 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır.BES Otomatik katılım uygulaması şirket çalışan sayılarına bağlı ve kademeli olarak 2017 yılında uygulamaya alınmıştır. Genelge ve sistemle ilgili diğer bilgilere http://www.bireyselemeklilik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Otomatik Katılım Kademeli Geçiş
Çalışan sayısı Otomatik BES katılım tarihi
1.000 kişi ve üzeri 1 Ocak 2017
250-999 kişi 1 Nisan 2017
100-249 kişi 1 Temmuz 2017
50-99 kişi 1 Ocak 2018
10-49 kişi 1 Temmuz 2018
5-9 kişi 1 Ocak 2019

J-Guar 3 Hr 2.49 versiyonu ile programda geliştirmeler yapılmıştır.

Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Ücret Yönetimi/Bordro Kanun Parametreleri- SGK Matrah ve Oranlar ekranına Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Bölümü ve Minimum Oranı alanı eklenmiştir.